Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Licenskursen

Licenskursen är till för dig som gått GU3 och är nöjd med den nivå du dömer på i dagsläget och inte vill sträva uppåt. Licenskursen är en endagskurs och ger dig möjlighet att döma alla Uppländska serier förutom H2/D2. Kursen avslutas med ett löptest.