Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Uttagningsmodell

Distriktslaget är uppbyggt i fyra olika steg som ser ut enligt följande. 

Steg 1, öppna träningar dit Alla är välkomna att delta. 
Steg 2, breddtrupp 
Steg 3, matchtrupp 

Det första steget består av 4 tillfällen (2 träningar med olika övningar och 2 träningar med matchspel)