Slutspel

Slutspel

Spelprogram & resultat per klass
(uppdateras endast när serierna & slutspelsomgångarna färdigställs)

§ 6.3. Slutspel

a)    Rättighet att delta i slutspel gällande förening och lag:

Om förening ämnar delta med flera lag i slutspelet skall detta meddelas StIBF innan seriestart.

Föreningen får delta med ett lag per division i slutspel, detta lag är märkt med (A). Detta lag måste vara det lag som har högst divisionsplacering. För att få delta i slutspel måste lag kvalificera sig genom serieplacering som berättigar till detta.

Lag har rätt att tacka nej till att delta i slutspel. Föreningen skall då meddela detta skriftligen till StIBF senast den 10/3. Då en vakans uppstår på detta sätt så är bäst placerade lag i samma serie kvalificerade för slutspel

Om en serie saknar lag som är berättigade att gå till slutspel går denna slutspelsplats till bästa lag i samma division. Saknar divisionen ett lag berättigat att gå till slutspel då går denna slutspelsplats till bästa lag i underliggande division.

Förening kan välja att delta med flera lag i slutspelet, spelare får då endast representera ett av dessa lag i seriespel samt slutspel. Undantag i slutspelet är att spelare i slutspelsanmälda bokstavslag (dvs. B, C, D osv) som inte kvalificerar sig till slutspel eller tackar nej till slutspel, får representera lag A i slutspel.

b) Rättighet att delta i slutspel gällande spelare:

Vid slutspel i Svart klass i Stockholmsligan får spelare endast representera ett lag inom föreningen.

Spelare som under en säsong representerat en förening i seriespel och sedan gjort övergång till annan förening efter den 31 januari får inte delta i slutspel i juniorklassen den berörda säsongen.

Deltar spelare i seriespel i två slutspelsanmälda lag fråntas det lag som spelaren representerar som andra lag rätten att spela slutspel, endast synnerliga skäl kan upphäva en felaktig lagrepresentation.


c) Sudden death och straffar I Svart klass spelas sudden death med effektiv tid. Om sudden death är mållös så följer straffar enligt regelhandboken.