Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Spelregler och Information

Spelregler och Information

Spelregler
Schyssta Cupen spelas 3 mot 3 med målvakt. Rekommenderad spelplan är ca 12x20m och rekommenderade målburar är 120x90cm. På förbundets kansli finns det anpassade målburar för Knatteligan att låna.

Mixade lag kan vara att föredra för de som har svårt att få ihop 10 st av ett och samma kön. Matchtiden bestäms av arrangören beroende på halltillgång, exempelvis 1x15, 2x10 och 2x12 min.

Tekning sker endast vid matchstart. Vid mål backar målgörande lag hem till sin planhalva och låter målvakten sätta igång spelet genom att rulla bollen.

Arrangemang
Grundprincipen är att varje arrangör bestämmer själva. Det viktigaste är dock att man skall informera gästande lag i god tid innan om vilka förutsättningar som gäller vid just ert arrangemang. En stor hall med 20 x 40 kan med lätthet inrymma 3 st Schyssta Cupen-arenor.

Här gäller att varje arrangör gör det så bra som möjligt för barnen. Finns det sarg/bänkar att tillgå så använder man dessa om man vill. Att ordna cafeteria anses vara en skyldighet vid större arrangemang, dessutom en möjlighet till att tjäna en slant.

Det är inte tillåtet att ta ut någon som helst avgift i samband med ett arrangemang.

En stor fördel med att spela i Schyssta Cupen är just möjligheten att spela i sammandragsform. Man spelar flera matcher samma dag och har möjlighet att tacka både ja och nej till ett deltagande. Föreningen har själv möjlighet och ansvaret för att arrangera på hemmaplan.

Man ansöker hos förbundet, via mejl, efter att ha preliminär bokat upp en lämplig hall i sin kommun. Förbundet godkänner därefter sammandraget och erbjuder andra föreningars Schyssta Cupen-lag att deltaga hos er.

Arrangemangen får inte på något sätt utmynna i någon som helst form av slutspel.
- Det får inte finnas någon som helt form av tabell.
- Resultat får inte redovisas på något sätt. Inte på resultattavla eller anslag.
- Ska det spelas extra match mellan lag som spelat i olika grupper så löses detta genom lottning.

Skyddsglasögon
Splare ska bära godkända skyddsglasögon när de deltar i match/cupspel.

Generell dispens medges om särskilda skäl anses föreligga. Med särskilda skäl avses medicinska skäl, synfel som korrigeras med glasögon. En förutsättning för en beviljad dispens är således att spelaren använder sina vanliga, ordinarie glasögon.

Ansvaret för efterlevnaden av denna bestämmelse åligger spelarens förening som kan påföras en tävlingsavgift av administrerande förbund om de inte respekterar denna tävlingsregel.

Utbildade ledare

I klasserna F/P11-J19 ställs det krav på minst en utbildad ledare för varje lag.

Förbundet erbjuder en grundutbildning för innebandyledare. Att vara utbildad ledare är en trygghet för såväl barnen som för deras föräldrar.

Matchledare
Matcherna i Schyssta Cupen ska dömas av matchledare. Förbundet rekommenderar föreningarna att utbilda äldre ungdomar till att leda dessa matcher i första hand.

Förbundet ser detta som en stor möjlighet för föreningarna till att på sikt få fram flera ungdomar som vill bli domare på riktigt. Att domarbristen i Stockholms Innebandyn är ett stort problem är ingen hemlighet, och kan knappast inte ha undgått någon. Vi erbjuder matchledarutbildning som även går att arrangera i klubben.

Licenser och försäkringar
Föreningen kommer behöva licensiera alla sina spelare i Schyssta Cupen.

Alla spelare, även nya, som finns registrerade i iBIS från 1/7 är försäkrade fram till 31/10 oavsett om licensen är betald eller inte.

Föreningen ska under den perioden besluta om vilka som ska ha licens och då även göra inbetalningen för dem. Om spelaren ska spela bindande match gäller samma regler som tidigare, det vill säga att licensen ska vara betald i samband med match.

Spelare utan betald licens är därmed oförsäkrade från den 1/11.

För övriga frågor angående licenser och försäkringar kontakta Svenska Innebandyförbundet på info@innebandy.se alt 08-514 274 00
 

Knatteligamål

Knatteligamål 120 x 90 cm

Dokument Knatteligan