Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

För dig som matchledare

För dig som matchledare

Allmänt

 • Du har ett ansvar att skydda dig själv och andra från smittspridning. Planera noggrant för att minimera riskerna och samarbeta med arrangören och följ dess anvisningar. Punkterna nedan ska ses som ett stöd för dig.


Planering före match

 • Stanna hemma om du känner minsta symtom eller på annat sätt inte känner dig helt frisk.
 • Undvik kollektivtrafik om det är möjligt.
 • Ta med egen mat/fika.


Transportörer

 • Respektive matchledare får ta med sig en transportör in i anläggningen.


Domarrum

 • Håll avstånd till domarkollegan.
 • Lämna domarrummet städat.


Matchförberedelser

 • Byt gärna om hemma.
 • Värm om möjligt upp utomhus.


Under match

 • Undvik fysisk kontakt som inte är en nödvändig del av spelet.
 • Tvätta händerna i varje periodpaus och efter match.


Efter match

 • Ingen tackningsprocedur med fysisk kontakt genomförs.
 • Följ arrangörens anvisningar för att undvika trängsel och att människor möts i onödan.
 • Lämna arenan så snabbt som möjligt och byt gärna om hemma.

Symtom på covid-19

Här kan ni se symtomen på Covid-19. Du kan ha ett eller flera av följande symtom.

arrow_drop_down_circle

• hosta
• feber
• andningsbesvär
• snuva
• nästäppa
• halsont
• huvudvärk
• illamående
• värk i muskler och leder
• magont och diarré
• förlorat lukt- och/eller smaksinne