Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Knatteligan rekommendationer Covid-19

Knatteligan

Stockholm Innebandyförbund och varje enskild arrangör har ett ansvar att inte äventyra hälsan för våra utövare eller övriga samhället.


Här finns riktlinjer och direktiv för respektive roll så som arrangör/hemmalag, deltagare, ledare och matchledare.

StIBF följer beslut och rekommendationer från svenska myndigheter. Osäkerheten är stor och nya beslut och rekommendationer kan komma med kort varsel. StIBF fokuserar på att bidra till minskad smittspridning och uppmanar alla att hålla sig uppdaterade om myndighetsbeslut eller rekommendationer ändras.


Myndigheternas beslut och rekommendationer, generella råd för att minska smittspridning i samband med idrottsaktivitet, symptom på covid-19 samt rekommendationerna från Svenska Innebandyförbundet i sin helhet kan ni läsa här.

Riktlinjer och rekommendationer

Nedan följer rekommendationerna för respektive roll.

Protokoll

Svenska Innebandyförbundets riktlinjer och rekommendationer
avseende tävlingsverksamheten i sin helhet.