Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Domarkommittén

Domarkommittén (DK)

Stockholms Innebandyförbunds Domarkommitté arbetar med att utveckla våra samt säkerställa kvalitén på våra domare och även skapa en så bra miljö som möjligt för våra domare.

Arbetsmässigt genomför Domarkommittén fyra stycken schemalagda möten per säsong där vi avhandlar återkommande frågor såsom nominering till förbundsnivå, klassificering inom distriktet, utbildning och nulägesrapporter inom respektive områden. På dessa möten avhandlas även utvecklingsfrågor inför kommande säsong samt eventuella frågor och problem som dyker upp under säsongen.

Ordförande
Elis Erbing
Tfn: 070-3770431
Elis.erbing@innebandy.se

Ledamöter
Linus Warrenstein
Tfn: 073-9773516
linus.warrenstein@innebandy.se

Nihada Cenanovic
Tfn: 073-708 51 76
nihada.cenanovic@innebandy.se

Emilia Tuomela
Tfn: 0737529456
emilia.tuomela@innebandy.se

Ida Sandberg
Tfn: 0736635885
ida.sandberg@innebandy.se

Hampus Viking
Tfn: 0707686038
hampus.viking@innebandy.se

Andreas Theorén
Tfn: 0704913155
andreas.theoren@innebandy.se

Maja Bergman 
Tfn: 070-7145487
maja.bergman@innebandy.se

Daniel Kölborn (adjungerad)
Tfn: 0722254049
Daniel.kolborn@innebandy.se