Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Domarkommittén

Domarkommittén (DK)

Stockholms Innebandyförbunds Domarkommitté arbetar med att utveckla våra samt säkerställa kvalitén på våra domare och även skapa en så bra miljö som möjligt för våra domare.

Arbetsmässigt genomför Domarkommittén fyra stycken schemalagda möten per säsong där vi avhandlar återkommande frågor såsom nominering till förbundsnivå, klassificering inom distriktet, utbildning och nulägesrapporter inom respektive områden. På dessa möten avhandlas även utvecklingsfrågor inför kommande säsong samt eventuella frågor och problem som dyker upp under säsongen.

Ordförande
Elis Erbing
Tfn: 070-3770431
Elis.erbing@innebandy.se

Ledamöter
Linus Warrenstein
Tfn: 073-9773516
linus.warrenstein@innebandy.se

Nihada Cenanovic
Tfn: 073-708 51 76
nihada.cenanovic@innebandy.se

Ida Sandberg
Tfn: 0736635885
ida.sandberg@innebandy.se

Filip Saverstam
Tfn: 076889 22 03
filip.saverstam@innebandy.se 

Maja Bergman 
Tfn: 070-7145487
maja.bergman@innebandy.se

Daniel Kölborn (adjungerad)
Domarkonsulent (föräldraledig 1 oktober 2022 till 10 mars 2023)

Tfn: 0722254049
Daniel.kolborn@innebandy.se

Bjarne Hekkelstrand (adjungerad)
T.f. Domarkonsulent (1 september 2022 till 10 mars 2023)

Tfn: 076242 14 05
bjarne.hekkelstrand@innebandy.se