Reservlag i representationsserierna

Reservlag i representationsserierna

Inför säsongen 2016/2017 har Stockholms Innebandyförbunds Tävlingskommitté beslutat att möjliggöra för föreningarna att anmäla in reservlag i representationsserierna. Detta i syfte att föreningen ska kunna behålla spelare som inte tar plats i föreningens A-lag. Utan ökad administration som uppstår i samband med bildandet av så kallade Ungdoms- föreningar.

Några viktiga detaljer kring beslutet:

- Inför säsongen 2016/2017 erbjuds samtliga satellitföreningar (föreningar med stark anknytning till en annan förening exempelvis IBF Stockholm och IBF Stockholm Ungdom) möjlighet att anmäla sig till seriespel i representationsserierna under moderföreningens namn och ändå behålla sin serietillhörighet. Lagen tillåts alltså vid detta engångstillfälle att byta föreningstillhörighet. Samtliga ansökningar om att dylika byten görs direkt till TK.

- Syftet kring regeln 3+1 är att erbjuda spelare som är i behov av mer speltid än de erbjuds sitt A-lag, mer speltid i en mer utvecklande miljö (så många som möjligt så länge som möjligt). Tanken med detta är alltså inte att A-lagens reguljära spelare med full speltid ska stärka upp B-lagen i deras serier utan de spelare som flyttar ner till B-lag eller C-lag i första hand ska vara spelare som inte har så mycket speltid i föreningens ovanstående lag i seriestrukturen.

De föreningar som bryter mot andemeningen med denna regel kommer vid första tillfället att varnas och vid andra tillfället förlora rätten att flytta spelare neråt i seriesystemet enligt 3+1-regeln.

- Spelarförflyttningar neråt i seriesystemet är inte tillåtet efter den 31/1, vilket innebär att en förutsättning för att anmäla ett reservlag till seriespel är att de kan bemanna sitt lag under hela säsongen utan att vara beroende av föreningens A- lag. Protokollet som spelaren senast varit uppskriven på styr om spelaren räknas som A-lags respektive B-lagsspelare.

- Reservlaget kan inte avancera längre än till distriktets högsta serie.

- Ett reservlag kan aldrig passera eller spela i samma serie som föreningens övriga lag, undantag om lagen spelar i distriktets lägsta serie.

Dokument