Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Tävlingskommitén

Tävlingskommittén

Tävlingskommittén ansvarar för alla tävlingsfrågor som rör distriktets verksamhet, inom ramen för svensk innebandys tävlingsverksamhet.

Bland arbetsuppgifterna märks:

  • Lokala seriedirektiv
  • Dispenser (separat mall)
  • Tävlingsutveckling
  • Tävlingsärenden
  • Protester

Stockholms innebandyförbund är en demokratisk rörelse som bygger på föreningarnas delaktighet och involverande. Det är således viktigt för distriktets tävlingsverksamhet att de som står närmast verksamheten tycker till och kommer med förslag på förbättringar.  

Tävlingskommittén träffas regelbundet och garanterar under säsong (september-april) att hantera samt besvara inkomna motioner inom 30 dagar.

Samtliga medlemmar inom Stockholm innebandyförbunds föreningar har möjlighet att skicka in motioner, dock förespråkas det att föreningars styrelse står som avsändare.

Tillvägagångssättet för samtliga ärenden:

  1. Ärendet skickas in mejl ledes till stockholm@innebandy.se
  2. En bekräftelse på att ärendet mottagits skickas med returnerande mejl inom två arbetsdagar
  3. Tävlingskommittén hanterar samt besvarar ärenden inom 30 dagar.

Motion - Förslag till förändring

Information - TK

Här ser ni snabblänkar gällande Tävlingskommittén.