Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

B-licenser 2020-2021

B-licenser 2020/2021

Spelare med B-licens i seniorserierna
Svensk innebandy beslutade på Tävlingskongressen den 7 december 2014 att införa begränsningar när det gäller B-licensspelare (15 år) i seniorserierna.

Stockholms Innebandyförbund införde en dispenstrappa för att föreningarna skulle hinna anpassa sig efter de nya reglerna. Säsongen 2017/2018 var första säsongen föreningarna ej fick använda B-licensspelare i seriespel för seniorlag.

Säsongen 2020/2021 kommer inte skilja sig från föregående säsong. Det är alltså under säsongen 2020/2021 ej tillåtet att använda B-licensspelare i seniorspel.

Spelare med B-licens i juniorserierna

Säsongen 2020/2021 sker inga förändringar gällande antalet B-licensspelare i juniorserierna. Dvs 7st unika B-licensspelare per match får delta per matchtillfälle i juniorserierna.

Säsongen 2020/2021 innehar spelare födda 2005 B-licens.