Anmälnings- & avbokningsregler

Anmälnings- & avbokningsregler

Anmälan till samtliga Stockholms Innebandyförbunds kurser och utbildningar sker på www.stibf.se eller via föreningsklienten iBIS. Kursavgiftens betalning sker genom faktura och skall vara Stockholms Innebandyförbund tillhanda 20 dagar efter faktureringsdatumet.

Ålderskrav
Deltagaren måste vara 15 år eller äldre för att delta på Stockholms Innebandyförbunds tränarkurser. På matchledarutbildning rekommenderar förbundet att deltagaren  fyllt 14 år. Är en deltagare yngre kontakta Stockholms Innebandyförbundet innan anmälan!

För att bli godkänd
Det krävs 100% närvaro på den kurs man är anmäld till för att bli godkänd.

Förhinder och sjukdom
Vid sena avhopp, mindre än tre (3) veckor före kursstart, debiteras hela avgiften. Vid sjukdom bekräftad med läkarintyg eller andra synnerliga skäl debiteras motsvarande 550 kr per kursdag.

Frågor om utbildningar
Har du frågor om utbildningar kontakta förbundet på tfn 08-564 889 40 eller via e-post stockholm@innebandy.se

Nya aktuella utbildningar & föreläsningar kommer att presenteras på vår hemsida www.stibf.se under säsongen.

Alla kursanmälningar som skall faktureras till förening bör göras av föreningens utbildningsansvarige eller dylikt. Eventuella fakturor som inte godtas av förening kommer faktureras direkt till deltagaren.