Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Tillägg och förtydligande gällande riktlinjer under Covid-19


Till samtliga föreningar inom Stockholms Innebandyförbund


Svenska Innebandyförbundet har presenterat de riktlinjer som gäller för tävlingsverksamheten under Covid-19. Dessa riktlinjer har Stockholms Innebandyförbund valt att göra vissa tillägg till, anpassade till förutsättningarna i vårt distrikt .

Säsongsinledningen är en osäker tid, både vad gäller hur smittspridningen utvecklar sig men också gällande regler från regering och myndigheter. Stockholms Innebandyförbund vill att seriespelet i innebandyn ska kunna genomföras under pandemin, både i höst och efter årsskiftet. Ur ett försiktighetsperspektiv rekommenderar därför Stockholms Innebandyförbund att matcher genomförs utan publik i så stor utsträckning som möjligt.

Övriga tillägg samt all information och rekommendationer gällande Covid-19  presenteras i sin helhet här: Rekommendationer gällande Covid-19

OBS!
Det är av stor vikt att informationen sprids i föreningen och att alla tar del av och planerar sin verksamhet efter rekommendationerna gällande Covid-19.


Här kan ni ta del av det digitala föreningsmötet angående Covid-19 som arrangerades den 9 september.

short_text    Skrivet av Mathias Wegnebring 1 vecka sedan