Stockholms Innebandyförbunds värvningspolicy


Under våren 2019 anordnades en ordförandekonferens där idéen om en värvningspolicy presenterades. Syftet med framtagandet av en värvningspolicy var att skapa ett gemensamt förhållningssätt och en samsyn gällande värvningar för Stockholms Innebandyförbunds föreningar.

Under hösten 2019 presenterade Stockholms Innebandyförbund värvningspolicyn och vi har till dagens datum fått in hela 53 föreningars underskrifter. Det tycker vi är väldigt positivt.

Vi vill nu påminna er om policyn och dess innebörd. Har er förening skrivit på policyn förutsätter vi att föreningen agerar därefter och informerar sin organisation om policyn. Eftersom det kommer till nya ledare, nya aktiva och kanske också nya förtroendevalda är det viktigt att även de får vetskap om den policy ni skrivit under.

All information om värvningspolicyn och vilka föreningar som skrivit under hittar ni här.
Saknas din förenings underskrift så hör av er till stockholm@innebandy.se

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2020-10-05, kl 14:32