Stockholms Innebandyförbunds 35:e årsmöte


Stockholms Innebandyförbunds 35:e årsmöte

På torsdagskvällen hölls det första digitala årsmötet sedan bildandet av Stockholms Innebandyförbund. 11 föreningar var representerade och förbundets ordförande Mattias Hjelmberg öppnade mötet kl 18.04 för att kort efter det lämna över till mötesordförande Cinnika Beiming, Distriktsidrottschef RF-SISU Stockholm.

Cinnika som är van att hålla digitala sammankomster genomförde mötet på ett bra och professionellt sätt.

Till ledamot i styrelsen valdes Carl Schwieler, Linda Eriksson och Malin Andersson på
omval för en tid av två år. Till valberedningen valdes Gabriel Isos och Marie Lienzén (omval) och Ted Linnes (nyval). Vi tackar Andreas Norén i valberedningen för den gånga säsongen och hälsar samtidigt Ted Linnes välkommen till valberedningen i Stockholms Innebandyförbund!

Mötet förklarades avslutat kl 18.35.

Stockholms Innebandyförbund tackar Cinnika samt alla närvarande för ett trevligt årsmöte.

Årsmötesprotokollet finner ni här.

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2020-06-09, kl 18:43