Stockholms Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna blir en och samma organisation

Från och med den 1 januari 2020 så är Stockholms Idrottsförbund och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Stockholm en och samma organisation - RF-SISU Stockholm.

Sammanläggningen av de två organisationerna kommer inte att påverka
verksamhet. Den gemensamma organisationen kommer fortsatt att ha två tydliga uppdrag, ett idrottsuppdrag och ett folkbildningsuppdrag.

Några av fördelarna med sammanläggningen är att man effektiviserar och förenklar administrationen, en ny tydligare webbsida samt att alla distriktsorganisationer över hela Sverige kommer att ha en tydlig gemensam grafisk profil.

Lite smidigare och tydligare helt enkelt!

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2019-12-18, kl 09:45