Slutgiltig kallelse till Stockholms Innebandyförbunds digitala årsmöte


Slutgiltig kallelse med kompletterande handlingar till Stockholms Innebandyförbunds digitala årsmöte.

Datum: torsdag 4 juni 2020
Tid: 18.00. Digitala mötesplatsen öppnas 17.30.
Mötesordförande: Cinnika Beiming (Föreslagen)

Samtliga handlingar enligt nedan samt instruktioner för mötet är utskickade i enlighet med förbundets stadgar. Dokumenten finns också publicerade här.

• Fullmakt
• Dagordning för årsmötet
  Valberedningens förslag till;
  – tre ledamöter för en tid av två år;
  – en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år
• Avgående styrelsens förslag till ny valberedning
• Revisionsberättelse för Stockholms Innebandyförbund
• Stockholms Innebandyförbunds bokslut för säsongen 2019-2020
• Stockholms Innebandyförbunds verksamhetsberättelse 2019-2020 och
  verksamhetsinriktning med budget för  
  verksamhetsåret 2020-2021

• Inkomna motioner eller förslag lagda av styrelsen

Därmed hälsas er förening varmt välkommen till förbundets trettiofemte årsmöte!

Alvik 27 maj 2020
Stockholms Innebandyförbund

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2020-05-27, kl 14:56