Regler för flytt av spelare mellan föreningens seniorlag

Regler för flytt av spelare mellan föreningens seniorlag

Inför säsongen 2020-2021 förändrades reglerna för flytt av spelare mellan föreningens seniorlag. Eftersom denna säsong avbröts efter endast några omgångar kommer här en påminnelse om hur regeln ser ut:

Varje B-lag ska innan seriestart skicka in en lista med de A-lagsspelare från föreningen som är aktuella för B-lagspel. Listan som endast får innehålla fem utespelare plus en målvakt ska godkännas av StIBF samt finnas tillgänglig på Stockholms Innebandyförbunds hemsida. Från listan är endast tre utespelare plus en målvakt uttagbara per B-lagsmatch.

Fyra gånger per säsong kan listan korrigeras fram till den 31 januari då flytt neråt i seriesystem inte längre är tillåtet. Korrigeringen måste inkomma till StIBF minst tre arbetsdagar innan match, korrigeringen ska motiveras på ett sätt så det blir tydligt för StIBF att spelarna i fråga är i behov av matchspel på en lägre nivå och att det handlar om den enskilda spelarens utveckling.

Om en förening bryter mot regelverket riskerar hela föreningen att bli av med rätten att flytta spelare mellan seniorlagen samt ekonomiska sanktioner. Man riskerar även att förlora matchen genom W.O om en protest inkommer inom tre dagar efter spelad match.

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2021-04-06, kl 08:15