Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

NIU-antagningar – det här händer nu

1 december var sista dagen att söka till nationellt godkända idrottsutbildningar, NIU.

Nu inleds en intensiv period i antagningsprocessen för eleverna födda 2003 som slutar med chansen att gå på NIU.

NIU-antagningarna
NIU-uttagningsdagar ligger både före och efter jullovet, beroende på skola. För NIU gäller att varje skola ansvarar för antagningsprocessen och om du vill veta mer om den, till exempel datum för uttagningsdagar, så kontaktar du respektive skola du har sökt till.

Alla NIU-skolor du har sökt, oavsett om det är i första, andra eller tredje hand, ska återkomma till dig med ett besked om sina uttagningar och om du bjuds in dit. Uttagningarna följer samma modell på alla skolor, men är inte exakt likadana överallt. När uttagningarna är genomförda erbjuder skolorna NIU-platser till de bäst lämpade eleverna.

Tänk på att en NIU-plats är knuten till en skola. Om du erbjuds en plats på en NIU-skola gäller den på just den skolan, och du måste komma in på ett program där för att kunna utnyttja NIU-platsen.

Om du erbjuds NIU-plats på ditt NIU-andrahandsalternativ stryks ditt tredjehandsalternativ, men du kan ha chans att komma in på ditt förstahandsalternativ. Erbjuds du plats på ditt NIU-förstahandsalternativ stryks dina övriga alternativ.

Liksom för RIG kommer en del att få negativa NIU-besked och SIBF vill uppmana alla som har sökt NIU att undersöka möjligheten till en så kallad lokal variant på gymnasiet.

På de lokala varianterna läser man inte det elitinriktade ämnet specialidrott, men man kan läsa Idrott & Hälsa Specialisering, ofta 200 poäng under ”Elevens val”. SIBF ser positivt på att landets många lokala varianter ger så många elever möjlighet att satsa på innebandy på gymnasiet eftersom det finns de som inte kan eller vill gå på RIG eller NIU.

För mer information om NIU, kontakta respektive NIU-skola.

short_text    Skrivet av Mathias Wegnebring 5 december 2018