Lägre serieavgifter för att hjälpa i coronakrisen


Stockholms Innebandyförbunds styrelse har beslutat att som en följd av Coronakrisen och dess ekonomiska påverkan på distriktets föreningar sänka serieavgifterna för säsongen 2020-2021 med 10%.

Så här skriver ordförande Mattias Hjelmberg om beslutet i sitt ”Ordförande har ordet”:Lägre serieavgifter för att hjälpa i coronakrisen

En vanlig försommar skulle tiotusentals studenter fyllda av förväntan springa ut från sin gymnasieskola och sjunga Studentsångens strof ”den ljusnande framtid är vår”. Men det blir ingen vanlig studentavslutning, på samma sätt som det inte blev någon vanlig avslutning på innebandysäsongen.

När vi den 12 mars beslutade att avsluta allt seriespel och återta sanktioner för cuper lovade vi att återkomma med besked om hur Stockholms Innebandyförbund kan stödja er föreningar i den svåra ekonomiska situation som har uppstått.

Stockholms Innebandyförbund redovisar ett överskott när vi stänger böckerna för 2019-2020. Detta överskott väljer vi nu att till stor del återinvestera direkt där de behövs som mest, dvs hos er föreningar. Vi har därför beslutat att sänka serieavgifterna för 2020-2021 med 10 procent. Vi ser det som en konkret pusselbit som vi kan bidra med där det inte finns stöd att få någon annanstans.

Riksidrottsförbundets kompensationsstöd till idrotten på 500 miljoner är en pusselbit där många av er föreningar har skickat in en ansökan. Att alla Stockholms kommuner har vidtagit åtgärder för att hjälpa idrotten är ytterligare pusselbitar.

Regeringen har med sina krispaket lagt fram pusselbitar som passar för några föreningar, t ex korttidspermittering och sänkta arbetsgivaravgifter.

Men jag förstår att det kommer att saknas pusselbitar ändå. Där behöver flera föreningar fundera om ni ska skapa nya pusselbitar genom att öka andra intäkter och/eller om föreningen behöver minska sina kostnader ytterligare.

Det är svåra beslut, där vi gärna finns som stöd och bollplank för de föreningar som behöver.

Pandemin kommer inte vara för evigt. Vi hoppas innerligt att vi kommer igång som vanligt, men har såklart reservplaner om Folkhälsomyndighetens restriktioner efter sommaren gör att vi måste tänka om.

Det ger framtidstro att vi har en ökning av anmälda antalet lag till seriespel till hösten.

Jag vill tro att ni föreningar liksom våra ungdomar som lämnar gymnasieskolan ändå ser ett ljus i tunneln och stämmer in i de avslutande stroferna av Studentsången.

Hoppet är vår vän,
och vi dess löften tro,
när vi knyta förbund i den lund,
där de härliga lagrarna gro,

Till sist vill jag uppmana er att delta på förbundets årsmöte den 4/6, Det första årsmötet i förbundets historia som genomförs digitalt. Anmälan sker till stockholm@innebandy.se

Mattias Hjelmberg, Ordförande Stockholms Innebandyförbund

 

 

short_text    Publicerat av Hermine Dahlerus 2020-05-28, kl 13:51