Kallelse Stockholms Innebandyförbunds årsmöte

Kallelse till Stockholms Innebandyförbunds årsmöte

Datum: Tisdag 4 juni 2019

Tid: 18.00, fullmaktsregistrering från 17.30.Lättare förtäring serveras från 17.00

Plats: Stockholms Innebandyförbund, Smedjegatan 8, 131 54 Nacka

Mötesordförande: Lars Granqvist (föreslagen)

Kompletterande handlingar enligt nedan kommer att skickas i enlighet med förbundets stadgar senast sju dagar före mötet.

o   Fullmakt
o   Dagordning för årsmötet
     Valberedningens förslag till;
     – en ordförande för en tid av två år;
     – tre ledamöter för en tid av två år;
     – en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år
o   Avgående styrelsens förslag till ny valberedning
o   Revisionsberättelse för Stockholms Innebandyförbund
o   Stockholms Innebandyförbunds bokslut för säsongen 2018-2019
o   Stockholms Innebandyförbunds verksamhetsberättelse 2018-2019 och verksamhetsinriktning för verksamhetsåret 2019-2020
o   Inkomna motioner eller förslag lagda av styrelsen

Observera att alla dokument kommer skickas digitalt.
 
Därmed hälsas er förening varmt välkommen till förbundets trettiofjärde årsmöte!

Kallelse årsmöte (PDF)

 

short_text    Skrivet av Jennie Stengård 1 vecka sedan