Förändringar gällande flytt av spelare "3+1" regeln i seniorserier

Under säsongen 2018/2019 inkom önskemål till Stockholms Innebandyförbunds Tävlingskommitté att utreda hur spelare flyttas mellan A- och B-lag i seniorserierna.

TK startade en ganska omfattande undersökning som bla innehöll enkäter, diskussionsforum, samt en arbetsgrupp.

Resultatet av denna utredning blir en förändring av dagens regel gällande hur man får flytta spelare mellan A- och B-lag i seniorserierna. Den tidigare regeln som kallats 3+1, med en andemening om vilka spelare som bör flyttas ner från A-laget till B-laget kommer alltså att ersättas. Den nya regeln beskrivs nedan:

Följande regler gällande flytt av spelare mellan föreningarnas A- och B-lag respektive B- och C-lag i representationsserierna.

- Spelare får flytta upp till lag med högre divisionstillhörighet och bli spelklar omgående.
- Spelare får flytta ner till lag med lägre divisionstillhörighet först efter att denne stått över den senaste matchen för laget med högre divisionstillhörighet.

WO-matcher eller spelare som inte spelar matcher pga avstängning räknas inte som att man stått över en match.
Efter den 31/1 får inga spelare flyttas nedåt i seriesystemet.
Dispenser kan sökas särskilt för målvakter när det gäller flytt mellan divisionerna.
Lag som bryter mot regeln riskerar bla att bli av med rätten att flytta spelare mellan A och B-lag.

Syftet med förändringen är främst att skapa ett tydligare regelverk som inte kan missförstås eller tolkas på olika sätt.  

Föreningar som bedömer att detta påverkar deras serieanmälan har möjlighet att inkomma med korrigeringar fram till den 17/5.

short_text    Skrivet av Martin Hjelmberg 10 maj 2019