Förändringar för distriktagsverksamheten

Eftersom distriktslags-SM flyttas fram till oktober innebär det en del förändringar för distriktslagsverksamheten.

När Stockholm var så gott som klara med sina trupper stod det klart att SDF-SM flyttas till 30 oktober - 2 september 2021. Då nya förutsättningar råder har Stockholm beslutat tillsammans med andra distrikt om en samsyn i hur vi ska tänka kring kommande SDF-SM.

Det är en lång väg till oktober 2021 och vi har beslutat att kalla in en större trupp än den uttagna trupp som är idag. Aktuella spelare kommer bli kallade till träningstruppen via mejl.

Eftersom all träning och seriespel är pausat så gör självklart även vi det. Idag planerar vi att starta igång med träningstruppen i februari och kör en träning i månaden fram till maj. Mer information kommer meddelas till aktuella spelare och läggas upp på vår hemsida.

Datum att ta hänsyn till under våren 2021 är:
14 februari Hässelbyhallen
28 mars Västertorpshallen
11 april Västertorpshallen
29 maj Kämpetorpshallarna 1 och 2
30 maj Kämpetorpshallarna 1 och 2
5 juni Stora Mossen
6 juni Stora Mossen

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2020-12-09, kl 09:31