Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Förändring gällande resultattavlan på blå nivå

Efter förslag från verksamheten tas all resultatredovisning på resultattavlan bort på samtliga blå nivåer till säsongen 2022-2023.

I våra lokala seriedirektiv har det tidigare stått
”Resultattavla och synlig matchklocka är frivilligt att använda (dock ska så klart sekretariatet minst vara utrustat med ett tidtagarur). ”

Denna formulering har skapat diskussion och frustration mellan ledare inför match huruvida resultatet ska synliggöras eller ej. Stockholm Innebandyns Tävlingskommitté tycker därför att det finnas anledning att förtydliga för verksamheten att resultatredovisningen tas bort helt och hållet från resultattavlan.

Hemmalagen ska fortsatt lägga in matchresultaten i iBIS för utvärdering och utveckling av tävlingsmiljön på blå nivå.

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2022-06-01, kl 08:37