Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Extra kurstillfälle för Grundutbildning barn & ungdom

Nu finns ett extra utbildningstillfälle för grundutbildning barn- & ungdom öppet för anmälan.

Kursen arrangeras 18.00-22.00 på Scandic Hotell i Alvik.

Grundutbildningen är den första utbildningen man går oavsett vilken åldersgrupp man tränar på barn- och ungdomsnivå där fokus ligger på Svensk Innebandy Vill, Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU), spelet innebandy samt ledarskap.

Anmälan sker via föreningsklienten i iBIS eller här.

short_text    Skrivet av Mathias Wegnebring 6 mars 2020