En kväll i spindelns tecken - Förbundets första sportchefsträff

Om man i Word skriver ordet sportchef och därefter högerklickar i syfte att hitta synonymer, finner man inga förslag. Detta kan man tolka på många olika sätt. Antingen att rollen är fulländad och inte går att jämföras med något annat, eller att det inte är riktigt tydligt vad en sportchef gör.

Efter sportchefsträffen skulle man metaforiskt och skämtsamt enkelt kunna dra liknelsen att en sportchef bäst jämförs med en spindel, som med sina åtta ben både är delaktig i ett stort nät av kontakter samt involverad i många frågor.

På kvällen den 14 januari träffades, för första gången, distriktets sportchefer i ett gemensamt digitalt forum. Hela 15 personer från 13 olika föreningar var representerade.

Forumet skapades med bakgrund av att alltfler föreningar i distriktet tillsatt rollen sportchef samt som en del av förbundets samverkansstrategi.

Efter sedvanlig presentationsrunda, bakgrundsbeskrivning och syfte delades sportcheferna upp i mindre grupper och diskuterade vad en sportchef inom innebandyn gör, vad som behövs förbättras samt hur detta forum skulle kunna användas.

Det är tydligt att uppgifterna en sportchef arbetar med är väldigt varierande beroende på vem du är som person och vilken förening du representerar och kan handla om allt ifrån avtalsskrivningar, ledarrekrytering, spelarutvecklingsplaner till att mer ta hand om administrativa uppgifter och i stort agera ”brandman” i föreningens alla frågor.

I föreningar utan anställd kanslipersonal tenderar sportchefen att balansera på en skör linje mellan sportchefsarbete och kansliuppgifter, något som uppfattades som en missräkning.

En annan tydlig skillnad mellan distriktets sportchefer visade sig också vara omfånget på uppdraget, där vissa ansvarar för enstaka lag, och andra ansvarar för hela föreningens.

I samtalen om förbättringsområden handlade mycket om själva rollen och uppdraget i sig. Det eftersöktes en tydligare kravbild och avgränsning från föreningens sida, så att sportcheferna får ägna så mycket tid som möjligt på det man anser sig vara bra på och motiveras av.   

Gruppen enades i att man gärna fortsätter att träffas, och nästa steg i detta blir att Stockholms Innebandyförbund, tillsammans med RF-SISU Stockholm skickar ut en enkätundersökning i syfte att klargöra vilka ämnen som flest skulle vilja ta upp och i vilken omfattning gruppen vill träffas.

Vi vill tacka samtliga deltagare för att de tog sin tid och vi ser fram emot att fortsätta träffas och gemensamt utveckla innebandyn i Stockholm.

Missade du träffen, men vill vara med fortsättningsvis, är du välkommen att kontakta michael.lawitz@innebandy.se

Deltagande föreningar:
Bele Barkarby IF IBF – Ekerö IK – Åkersberga IBF – IBF Offensiv Lidingö – Järfälla IBK – Hässelby SK IBF – Järfälla IBK – Ingarö IF – Älvsjö AIK IBF – Nacka Wallenstam IBK – Västerhaninge IBK – Ängby IF – FBI Tullinge

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2021-01-15, kl 11:49