Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Digital Grundutbildning för lagledare

Har du rollen som lagledare missa då inte att vi öppnat ett tillfälle för Grundutbildning barn & ungdom som riktar sig enbart till lagledare!

Tillfället är digitalt och arrangeras i mötesforumet Zoom torsdag 10 februari kl 18.00-22.00.

Utbildningen är på fyra timmar där fokus ligger på Svensk Innebandy Vill, Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU), spelet innebandy, ledarskap och lagledarens roll.

Här kan du anmäla dig

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2022-01-17, kl 14:06