Barnkonventionen 30 år - Hur skapar vi trygg idrott för våra barn?

Barnkonventionen 30 år

Hur skapar vi trygg idrott för våra barn?
En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

För att vi ska få en trygg idrottsmiljö behöver vi arbeta utifrån den värdegrund som idrottsrörelsen gemensamt kommit fram till. Den omfattar de fyra grundpelarna:

  • Glädje och gemenskap
  • Demokrati och delaktighet
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel

En trygg idrottsmiljö förutsätter även att verksamheten går i linje med barnkonventionen och att arbetar efter Svensk Idrotts strategiska målsättningar.

Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Alla – både barn, ungdomar och vuxna – ska kunna idrotta utan att riskera att utsättas för detta.

Källa: rf.se

Läs mer på Trygg Idrott

https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott/

https://barnensspelregler.se/

https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/barnkonventionen-och-foreningsidrotten-handbok-for-idrottsledare

short_text    Publicerat av Mathias Wegnebring 2019-11-19, kl 10:44