Nya allmänna råden - Det här gäller för matcher

Nya allmänna råden - Det här gäller för matcher

Stockholms Innebandyförbund vill trots de nya rekommendationer och riktlinjer som träder i kraft den 14 december betona allvaret i den situation Region Stockholm befinner sig i.

Stockholms Innebandyförbund avråder därför starkt från att träningsmatcher arrangeras i rådande läge. StIBF rekommenderar vidare att träning sker utomhus i så stor mån som möjligt.

Smittspridningen av coronaviruset och trycket på sjukvården i Region Stockholm är för närvarande mycket hög och vi måste alla hjälpas åt att minska smittspridningen.

Stockholms Innebandyförbund ber därför varje enskild förening, ledare och spelare att ta ansvar för att minska antalet kontakter och därmed bidra till att minska smittspridningen.

Vi ber er också att noga kontrollera att er verksamhet följer upprättade riktlinjer och rekommendationer.

Matcher för spelare födda 2004 eller äldre
Spelare födda 2004 eller äldre ska ej spela match.

Matcher för spelare födda 2005 och yngre

FHM öppnar i de nya allmänna råden för att spelare 2005 eller yngre kan spela enstaka matcher. SIBF och SDF undersöker möjligheterna för ansvarsfull uppstart av någon form av matchspel för barn och ungdomar med tänkbar start i månadsskiftet januari/februari.

Matcher administrerade av Stockholms Innebandyförbud
Med anledning av rådande smittläge i regionen har Stockholms Innebandyförbund beslutat att förlänga uppskjutningen av allt serie- och matchspel till och med den 17 januari.


Länk till StIBF:s scenarier för eventuell uppstart av tävlingsverksamheten i distriktet.

Protokoll

Här kan ni hitta Svenska Innebandyförbundets riktlinjer och rekommendationer avseende tävlingsverksamheten i sin helhet.