Genomförande

Genomförande

 

Innehåll och upplägg

Det är föreningarna i distriktet som är närmast innebandyhallarna och som besitter ovärderlig kunskap och kompetens för fortsatta strategiska beslutsunderlag för vårt distrikt. Med start genom en en teoretisk genomgång av vad föreningsutveckling är i praktiken arbetar föreningen, tillsammans med personal från Stockholms Innebandyförbund, med att skapa framtidens innebandyföreningar. Vår förhoppnings och övertygelse är att detta arbete ska gynna ut i en närmare kontakt mellan föreningarna och förbundet och ett rikt utbyte av kunskap.

Vår grundtanke med programmet är att det ska vara enkelt, roligt och inte ta alltför mycket tid av styrelsernas redan fyllda agenda.

Licensieringen delas in i tre moment, som antingen kan göras på två separata tillfällen, eller en längre sittning.

Delmoment 1: Föreläsning

Då det saknats en tydlig bild av vad Svensk innebandy menar med Plattformen, dvs föreningsutveckling, inleds licensieringen med en föreläsning av personal från Stockholms Innebandyförbund med tvådelat syfte. Dels får styrelsen en godkänd grundutbildning i Svensk Innebandys utvecklingsmodell anpassad för styrelsearbete och därefter hålls ett föredrag i hur föreningen på ett enkelt sätt kan arbeta med föreningsutveckling på hemmaplan.

Tidsåtgång: Ca 2,5 timmar

Delmoment 2: Föreningsanalys

Med den teoretiska genomgången avklarad sätter vi föreningen på agendan och tittar på hur föreningen mår utifrån svensk innebandys strategi. Vi går igenom byggstenarna för en välmående förening samt diskuterar vilka områden föreningen behöver utveckla. 

Tidsåtgång: Ca 1,5 timme

Delmoment 3: Processarbete

Vi avslutar programmet med att skapa en handlingsplan för föreningen att arbeta vidare med samt går igenom vilka hjälpmedel som finns och vart man kan vända sig för att optimera arbetet (SISU, Rädda barnen, StIBF etc).

Kvällen avslutas med diplomutdelning och en öppen dialog om distriktets verksamhet.

Tidsåtgång: Ca 2 timmar

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa innebandydistrikt!

För att starta din förenings arbete, vänligen kontakta michael.lawitz@innebandy.se, 0725-090903.