Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Digital domarersättning

Utbetalning av domararvoden

Stockholms Innebandyförbund förmedlar domarersättningarna åt distriktets föreningar.

Från och med säsongen 2019-2020 betalar Stockholms innebandyförbund ut domararvodena åt föreningarna som betalningsförmedlare. Detta gäller ej matchledarledda matcher.

Stockholms Innebandyförbund sköter utbetalningen till distriktets domare genom ersättningsmodulen i iBIS och fakturerar föreningen under säsongen.

Här hittar ni mer information om digital domarersättning och vad det innebär för föreningen.

 

 

 

Information till föreningen om digital domarersättning