Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Nominerade spelare till uttagningarna

Nominerade spelare till distriktslagets uttagningar för Pojkar 16

Förnamn Efternamn Förening
Adam
Adam
Adam
Adam
Adrian
Agaton
Ahmed
Albin
Alex
Alex
Alexander
Alexander
Alexander
Alexander
Alfred
Anthon
Anton
Anton
Arvid
Arvid
Arvid
Axel
Axel
Axel
Berk
Calle
Calle
Carl
Carl
Casper
Christoffer
Dan
Daniel
David
David
David
Demian
Dennis
Didrik
Douglas
Edwin
Elias
Elis
Elliot
Elliot
Emil
Erik
Erik
Erik
Erik
Filip
Filip
Filip
Filip
Fredrik
Hampus
Hampus
Hjalmar
Hjalmar
Hugo
Hugo
Hugo
Hugo
Hugo
Hugo
Hugo
Hugo
Isac
Isak
Isak
Isak
Ivar
Ivar
Jack
Jacob
Jacob
Jakob
Jesper
Jesper
Joel
Joel
Johan
Johan
Johannes
Jonas
Jonathan
Jonathan
Jonathan
Jordan
Julius
Kalle
Kalle
Karl
Kasper
Kim
Kristoffer
Leo
Leo
Liam
Linus
Lowe
Lucas
Lucas
Lucas
Ludvig
Ludvig
Ludvig
Ludwig
Lukas
Magnus
Malte
Marcus
Marcus
Markus
Max
Max
Maximilian
Melker
Niklas
Noel
Noel
Oliver
Olle
Olle
Olle
Olle
Oscar
Oscar
Oscar
Oskar
Otto
Patrick
Per
Philip
Pontus
Pontus
Rasmus
Rasmus
Ruben
Samuel
Sebastian
Simon
Stelios
Theodor
Tim
Tobias
Tomas
Viktor
Viktor
Viktor
Wilhelm
Ville
Willhelm
William
William
William
William
William
William
William
William
William
William
William
William
William
William
Guve
Johansson
Larsson
Rehn
Berthling
Östlund
Sameer
Hedström
Lindau Dynefalk
Jansson
Karlsson
Morrison
Stahl
Jonsson
Rådbo
Tjernberg Andrén
Håkansson Fernler
Berglund
Helsing
Skardal
Stegrud
Bovin
Wall
Fredriksson
Asal
Theoren
Christiansen
Franzén
Blomdahl Larsson
Bäcklin
Castwall
Helmfrid
Alvin
Andersson
Kruse
Johansson
Beckman
Dahl
Reuterskiöld
Wetterstrand
Klöfver
El Khatib
Edwardsson
Angleborn
Rydell
Stark Porjefors
Börjeson
Norberg
Ögren
Schloss
Svensson
Anglert
Rudberg
Saverstam
Nilsson
af Ekenstam
Waldna
Gröndahl
Bergfeldt
Nordström
Larsson
Imner
Bredenwall
Grass
Persson
Filander
Hegborn
Vestlin
Magnusson
Andersson
Lönnqvist
Colden
Olsson
Dent
Gustafsson
Hamberg
Jansson
Lindblom
Schrenckh
Nilsson
Holm
Berg
Holm
Isaksson
Eltin
Lindblad
Lind
Wallberg
Engström
Ivars
Mörk
Stendius
Lindwall
Appelgren
Guilotte
Borrman
Raita
Örtnäs Kinnunen
Fahlstedt
Strandwitz
Funckert
Berggren
Ribbestad
Granqvist
Granlund
Stegius
Ström
Svärd Welinder
Mannervik
Hakefjäll
Petre
Kämpfe
Hellman
Tezcanli
Svärding
Nantell
Persson
Wiss
Blomberg
Scholder
Näslund
Weiter
Aronsson
Lindström
André
Sandström
Löf
Ekman
Tinanoi
Magnusson
Wersäll
O'Loghlen
Sundgren
Vassilaros
Fröden
Öberg
Lindborg Fredriksson
Karlsson
Sandin
Wallden Nilsson
Hansen
Tollin
Collantes
Svensson
Persson
Alveskär
Richtnér
Forsberg
Lägdén
Magnusson
Hugozon
Lorendal
Gustavsson
Sjöberg
Carmefeldt Schill
Forsman Eklund
Gottfridsson
Phragmén
Strandberg
Lindahl
Lindahl
Holmgren
Ring
Johansson
Langdén
Soläng
Tegnér
Huddinge IBS
Hammarby IF IBF
Ekerö IK
Väsby AIK
Djurgårdens IF IBS
AIK IBF
Huddinge IBS
Åkersberga IBF
Vallentuna IBK
Täby FC
Nacka Wallenstam IBK
Tyresö Trollbäcken IBK
IBF Offensiv Lidingö
Åkersberga IBF
Huddinge IBS
Täby FC
Farsta IBK
Täby FC
Ingarö IF
Farsta IBK
Duvbo IK
FBI Tullinge
Vallentuna IBK
Täby FC
Ingarö IF
Bele Barkarby IF
Duvbo IK
Nacka Wallenstam IBK
Västerhaninge IBK
Vallentuna IBK
Nacka Wallenstam IBK
Älvsjö AIK IBF
Vendelsö IK
Bele Barkarby IF
Ingarö IF
Täby FC
Vendelsö IK
Västerhaninge IBK
Högalids IF
Bele Barkarby IF
Åkersberga IBF
Vendelsö IK
Nacka Wallenstam IBK
Nacka Wallenstam IBK
Salems IF
Västerhaninge IBK
Nacka Wallenstam IBK
Sköndals IK
IBF Offensiv Lidingö
Nacka Wallenstam IBK
FBI Tullinge
Tyresö Trollbäcken IBK
Tyresö Trollbäcken IBK
Silverdals IF
Älvsjö AIK IBF
Hässelby SK IBK
Nacka Wallenstam IBK
Hässelby SK IBK
Farsta IBK
Ingarö IF
Nacka Wallenstam IBK
Bele Barkarby IF
Bele Barkarby IF
Huddinge IBS
Åkersberga IBF
Vallentuna IBK
Nacka Wallenstam IBK
Hässelby SK IBK
Farsta IBK
Älvsjö AIK IBF
Vendelsö IK
Hammarby IF IBF
Högalids IF
Vendelsö IK
Järfälla IBK
Salems IF
Älvsjö AIK IBF
Ekerö IK
Vendelsö IK
Hässelby SK IBK
Silverdals IF
Tyresö Trollbäcken IBK
Åkersberga IBF
FBI Tullinge
VÄSBY AIK
Huddinge IBS
Ingarö IF
Hammarby IF IBF
Vendelsö IK
Vallentuna IBK
Hässelby SK IBK
Duvbo IK
Farsta IBK
Tyresö Trollbäcken IBK
Vallentuna IBK
AIK IBF
Täby FC
Hammarby IF IBF
Vendelsö IK
Täby FC
Åkersberga IBF
FBI Tullinge
Vendelsö IK
Täby FC
Huddinge IBS
Farsta IBK
Älvsjö AIK IBF
Åkersberga IBF
Hässelby SK IBK
Täby FC
IBF Offensiv Lidingö
Nacka Wallenstam IBK
Åkersberga IBF
Täby FC
Åkersberga IBF
Nacka Wallenstam IBK
Hässelby SK IBK
Västerhaninge IBK
Sköndals IK
Ingarö IF
Bele Barkarby IF
Bele Barkarby IF
Hässelby SK IBK
Tyresö Trollbäcken IBK
Sköndals IK
Nacka Wallenstam IBK
Hässelby SK IBK
FBI Tullinge
Västerhaninge IBK
Salems if
Västerhaninge IBK
Hässelby SK IBK
Huddinge IBS
Täby FC
Farsta IBK
Silverdals IF
Bele Barkarby IF
Täby FC
Värmdö IF
Farsta IBK
Väsby IBK
Hässelby SK IBK
Täby FC
Huddinge IBS
Älvsjö AIK IBF
Hässelby SK IBK
FBI Tullinge
VÄSBY AIK
Vallentuna IBK
Vendelsö IK
Hässelby SK IBK
VÄSBY AIK
Täby FC
FBI Tullinge
Bele Barkarby IF
Farsta IBK
Salems IF
Älvsjö AIK IBF
Nynäshamns IBK
Tungelsta IF
Tungelsta IF
VÄSBY AIK
Ingarö IF
Sköndals IK
Täby FC
Täby FC
Täby FC