Gå Svensk Innebandys Fifty/fifty-utbildning

Klicka här

Coronainformation

Coronainformation

Protokoll gällande Covid-19 under SDF-SM
Här kan ni läsa vad som gäller för ledare och aktiva.

C19-ansvarig
Stockholm Innebandyförbunds C19-asvarig under SDF-SM är Hanna Wiklund.
Mobil: 08-51 836 104
Mejl: hanna.wiklund@innebandy.se

Vid misstänkt smitta

Procedur vid misstänkt smitta
1. Isolera aktuell deltagare.
2. Kontakta SDF:s C19 ansvarig.
3. SDF:s C19 ansvarig kontaktar SDF SM:s C19 ansvarig.
4. SDF SM:s C19 ansvarig tillser att snabbtest av aktuell deltagare genomförs.

Om testet är negativt
• Deltagaren kan återgå i aktivitet om allmäntillståndet tillåter det.

Om testet är positivt
• Deltagaren isoleras till hemresa kan arrangeras.

• Test genomförs av samtliga som anses ha varit i nära kontakt med den
konstaterat smittade.

• Utifrån resultaten av dessa test fattar SDF SM:s Tävlingskommitté beslut om

laget/lagens fortsatta deltagande.


Vid konstaterad smitta

• Konstaterat smittade ska på eget ansvar boka PCR test snarast möjligt. Antingen
på plats i Nyköping eller på hemorten beroende på transportmöjligheter.

• Information om test i Region Sörmland finns här!

Protokoll angående Covid-19 under SDF-SM.