Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Inplanerade möten/konferenser (preliminärt än så länge)

Styrelsemöte 13 oktober 18:00 Kansliet/Teams
Tävling/domargruppsmöte 9 november 18:00 Kansliet/Teams 
Styrelsemöte 10 november 18:00 Kansliet/Teams
Ordförandekonferens 19 eller 26 november   Södertälje
Styrelsemöte 8 december 18.00 Kansliet/Teams 
Tävling/domargruppsmöte 14 december 18.00 Södertälje
Tävling/domargruppsmöte 2 februari 18:00 Kansliet/Teams 
Planeringsdag hela förbundet 23 januari 09:00-20:00  
Styrelsemöte 13 april 18.00 Kansliet/Teams 
Tävling/domargruppsmöte 12 april 18:00 Kansliet/Teams 
Styrelsemöte 11 maj 18.00 Kansliet/Teams 
Årsmöte 17 juni