Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Årsmöte

Årsmöte 2018-06-19

Under tisdagskvällen hölls ett gemytligt och välbesökt årsmöte i ABF's lokaler i Eskilstuna. Mötets ordförande Mikael Sälg lotsade oss snabbt och smidigt genom alla punkter på dagordningen. Efter mötet diskuterades bland annat hur bildandet av det etiska rådet ska utformas. Även hur regelverket ska se ut när vi tillåter U-lag i herrar division 2 från och med säsongen 2019-2020.

Kommande års styrelse är:
Ordförande- Stefan Johansson
Ledamot- Jonas Forsberg
Ledamot- Anna Karlsson
Ledamot- Hanna Sigurbjörnsson
Ledamot- Patrik Wallerström
Suppleant- Birgitta Lexell Karlsson
Revisor- Arne Lundberg

Valberedning för 2018-2019 består av följande föreningar:
Onyx IBS/IBK (Sammankallande)
IK Standard
Kolpenäs IBF

Stort tack till alla er som närvarade på mötet