Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Tävling/Domargrupp

Tävling/Domargruppen behandlar tävlingsfrågor så som dispenser, protester, matchändringar och dylikt. Samt allt som rör våran domarkår.

Gruppen har fysiska möten en gång i månaden. 

Kommande möten är:  9/11 och 14/12

 

Medlemmar i gruppen:

Mattias Lönnborg
Tel.nummer 076-1620679
E-post: mattias.lonnborg@innebandy.se

Göran Engfors
Tel.nummer 072-1894061
E-post: goran.engfors@innebandy.se

Henrik Ibjer
Tel.nummer 070-4412968
E-post: henrik.ibjer@innebandy.se

Jonas Westerberg
Tel.nummer 070-6297465
E-post: jonas.westerberg@innebandy.se

 

Adjungerande från kansliet är:
Jan Berg och Niclas Andersson