Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Tävling/Domargrupp

Tävling/Domargruppen behandlar tävlingsfrågor så som dispenser, protester, matchändringar och dylikt. Samt allt som rör våran domarkår.

Gruppen har fysiska möten en gång i månaden. 

Kommande möten är: 23/9, 28/10 & 25/11

 

Medlemmar i gruppen:

Mattias Lönnborg
E-post: mattias.lonnborg@innebandy.se

Göran Engfors
E-post: goran.engfors@innebandy.se

Henrik Ibjer
E-post: henrik.ibjer@innebandy.se

Jonas Westerberg
E-post: jonas.westerberg@innebandy.se

 

Adjungerande från kansliet är:
Jan Berg och Niclas Andersson