Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Styrelse

Styrelse

Ordförande- Stefan Johansson
Tel: 073-747 24 72
E-post: stefan.johansson@innebandy.se

Vice ordförande - Jonas Forsberg
E-post: jonas.forsberg@innebandy.se

Sekreterare - Anna Karlsson
E-post: anna.karlsson@innebandy.se

Ledamot - Hanna Sigurbjörnsson
E-post: hanna.sigurbjornsson@innebandy.se

Ledamot - Lars Lundström
E-post: lars.lundstrom@innebandy.se

Suppleant - Patrik Wallerström
E-post: patrik.wallerstrom@innebandy.se

Suppleant - Tor Bratland
E-post: tor.bratland@innebandy.se