Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Tidigare styrelser och kommittéer

Här finns dokument på alla förtroendevalda vi på kansliet har lyckats finna genom dokument och gamla hemsidor. Sitter någon inne på mer information så kontakta oss gärna. Här finns kontaktuppgifter.

Säsongerna 1986-2020