Inplanerade möten/konferenser

Styrelsemöte  14 januari 18:00 Kansliet, Rosvalla
Tävling/Domargruppsmöte 20 januari 18:00 Kansliet, Rosvalla
Planeringskonferens 8 februari 10:00-19:00 Inte klart
Styrelsemöte 11 februari 18:00 Inte klart
Styrelsemöte 10 mars 18:00 Inte klart
Tävlingskonferens 4 april 09:00-16:00 Rosvalla(preliminärt)
Styrelsemöte 14 april 18:00 Inte klart
Styrelsemöte 12 maj 18:00 Inte klart
Årsmöte 16 juni 18:00 Katrineholm(preliminärt)