Nuvarande riktlinjer och rekommendationer avseende match, träning och cup:

Läs mer

Serieinbjudan 2020-2021

Nu har vi skickat ut serieanmälan för säsongen 2020-2021. Tänk på att vi vill ha anmälningarna föreningsvis. 

 

Serieanmälan finner ni nedan:

Serieanmälan

Laganmälan

Viktiga datum:

3/5 Serieanmälan ska vara oss till handa.
14/5 Förslag på serieindelning presenteras.
27/5 Sista dag för synpunkter på serieindelningen.
29/5 Serieindelningen fastställs.

short_text    Skrivet av Niclas Andersson 20 april 2020