Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Detta gäller för träningar och matcher från och med idag till och med 26 november

Under eftermiddagen den 5 november, fattade Folkhälsomyndigheten i samråd med smittskyddsläkaren i Region Södermanland beslut om skärpta allmänna råd i Södermanland.

Södermanlands Innebandyförbund har sedan beskedet kom fört en dialog med Svenska Innebandyförbundet, samt vilka konsekvenser beslutet får på innebandyn i Södermanland och vilka åtgärder som därmed bör vidtas av oss på Södermanlands Innebandyförbund och av våra föreningar.


Följande gäller från och med idag 5 november till och med 26 november:

  • Samtliga innebandymatcher som spelas under perioden 5 november-26 november på distriktsnivå, dvs röd nivå, Herrar H2-H3, Damer D1-D2 och juniorserier skjuts upp.
  • Samtliga innebandymatcher som spelas under perioden 5 november-26 november på grön och blå nivå ställs in.
  • Träning för spelare födda år 2005 och senare kan fortsätta som vanligt, deltagare i träningsverksamhet måste vidta extra försiktighetsåtgärder, undvika trängsel, hålla distans, byta om hemma, hålla god hygien och självklart stanna hemma om man har minsta sjukdomssymptom.
  • Föräldrar skall i allra möjligaste mån inte vistas inom idrottsanläggningen. Vuxna ska i allra möjligaste mån bara skjutsa sina egna barn och vi avråder från att åka kollektivtrafik till träning. Södermanlands Innebandyförbund uppmanar föreningar, ledare, utövare och föräldrar att göra kloka val för att minska risken för smittspridning vid träning.
  • Träning för spelare födda 2004 och tidigare pausas. Observera att detta gäller även i de fall då spelare födda 2004 och äldre tränar tillsammans med spelare födda 2005 och yngre. Råden gäller även för utomhusträning.
  • Detta gäller för förbundsserierna.

Det är viktigt att vi tillsammans gör vårt bästa för att minska smittspridningen framöver. Vi förstår att ovanstående punkter påverkar föreningars verksamhet på många sätt och hoppas att vi snart kan se en ljusning i smittspridningen.

Dock rekommenderar vi föreningar att också planera för ett möjligt scenario där de lokala restriktionerna fortsätter en längre tid än 26 november.

Ovan text är skriven utifrån den information vi har i skrivande stund. Vi vet att det kan komma tillägg och förändringar, ibland med mycket kort varsel, framöver och vi kommunicerar ut ny info löpande.

Beslutet från Folkhälsomyndigheten finns att läsa här.

short_text    Publicerat av Jan Berg 2020-11-05, kl 14:39