Nu börjar vi implementera parainnebandy i vår ordinarie verksamhet

I samband med att styrelsen och tävling/domargruppen hade sina första möten för säsongen förra söndagen så fick dessa en mycket intressant föreläsning kring parasport av Sussie Engberg från Sörmlandsidrotten och Jocke Gill från parasport Sörmland.

Beslut har tidigare fattas på högre nivå att all parasport ska in under de olika specialförbundens verksamhet. En del idrotter har kommit långt med detta arbete, men innebandyn har inte tagit steget fullt ut.

Vi börjar så smått att arbeta med implementeringen och har nu skapat en flik på vår hemsida som vi på sikt kommer att fylla på med relevant material. De föreningar som har paraverksamhet är upplagda med kontaktpersoner i de fall vi har såna uppgifter. Ni hittar detta under förening, här.

Ett spännande arbete väntar för oss.

short_text    Skrivet av Jan Berg 3 september 2019