2 nya in i styrelsen!

Tisdagskvällens årsmöte var som vanligt de senaste åren välbesökt. 21 personer från 16 föreningar deltog på ett ganska ovanligt långt möte. Detta på grund av att styrelsen (efter valberedningens mycket noggranna arbete) hade föreslagit 21 stycken stadgeändringar/tillägg, som godkändes av årsmötet. Valberedningen hade dessutom fått i uppdrag av förra årsmötet att se över styrelsen arvoden. Och det gjorde man grundligt genom att skicka ut en enkät till alla Sveriges 21 distrikt där hela 18 valde att svara. Stort tack till denna säsongs valberedningen för ett rakt igenom gediget arbete.

Det skulle väljas 2 ledamöter. Anna Karlsson omvaldes på 2 nya år och Lars Lundström kom in på nyval på 2 år. Som suppleanter på 1 år valdes Patrik Wallerström och Tor Bratland.

Birgitta Lexell kliver av styrelsen och tackades av.

Tack till alla föreningar som kom till mötet och vill vara med och påverka Sörmländsk innebandy.

short_text    Skrivet av Jan Berg 19 juni 2019