Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Vill din förening starta eller utveckla Parainnebandy?

Utöver de stöd som går att få från SIBF rekommenderar vi alla föreningar att kontakta sitt innebandydistrikt och/eller sin idrottskonsulent på RF/SISU distrikt som också har nära samarbete med Parasportdistriktet. Detta för vidare stöttning i arbetet med Parainnebandy.

Här hittar ni kontaktuppgifter till Sussie Stjernström Olsson hos RF/SISU Sörmland som är sakkunnig i parasportfrågor.
Stefan Anderssons kontaktuppgifter på Parasport Sörmland/Västmanland hittar ni här. För förbundet är Jan Berg ansvarig och hans kontaktuppgifter hittar ni här.

Parainnebandy utövas i två olika klasser.

En klass för personer med rörelsenedsättning som spelar sittande i rullstol (rullstolsinnebandy)

En klass främst för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

För föreningar finns det under 2020 möjlighet att söka projektmedel för paraverksamhet.

Stödet syftar till att underlätta för föreningar som vill börja arbeta med parainnebandy, eller de föreningar som varit igång ett tag, att fortsätta. 

Ansökan sker genom mejl till inez.rehn@innebandy.se.

Material till paraverksamhet

(går även att söka via Anläggningsstöd- parasportutrustning: https://www.rf.se/bidragochstod/Idrottslyftet/stodtillanlaggningarochidrottsmiljoer/stodtillutrustningforparasport/).

Stöd betalas ut till material som ämnar användas i paraverksamhet.

Stöd ges till exempel till inköp av rullstolar för sittande innebandy och specialbeställda klubbor för stående innebandy. Inköpen ska göras till föreningen och inte till enskild person.

Ansökan sker genom att fylla i bifogat dokument Ansökningsmall sökbart belopp IF och mejla det med tillhörande fakturor eller kvitton till inkluderingsansvarig på SIBF.

Maxbelopp 10 000:-

Genomförande av paraverksamhet. Stöd betalas ut för hallhyror i samband med paraverksamhet. Ansökan sker genom att fylla i bifogat dokument

Ansökningsmall sökbart belopp IF och mejla det till inkluderingsansvarig på SIBF.

Maxbelopp 3 000:-

Marknadsföring av paraverksamhet. Stöd betalas ut till marknadsföring och/ eller uppsökande verksamhet för att starta paraverksamhet. Med detta menar vi insatser för att nå målgruppen och få dem till innebandyhallen, förslagsvis rekryteringsinsatser på särskola, annonser på sociala medier, lokaltidningar. Ansökan sker genom att fylla i bifogat dokument Ansökningsmall sökbart belopp IF och mejla det med tillhörande fakturor eller kvitton till inkluderingsansvarig på SIBF.

Maxbelopp 3 000:-

Ansökningsmall sökbart belopp