Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Gå en av Svensk Innebandys utbildningar

Klicka här

Vill din förening starta eller utveckla Parainnebandy?

Utöver de stöd som går att få från SIBF rekommenderar vi alla föreningar att kontakta sitt innebandydistrikt och/eller sin idrottskonsulent på RF/SISU distrikt som också har nära samarbete med Parasportdistriktet. Detta för vidare stöttning i arbetet med Parainnebandy.

Här hittar ni kontaktuppgifter till Sussie Stjernström Olsson hos RF/SISU Sörmland som är sakkunnig i parasportfrågor.
Stefan Anderssons kontaktuppgifter på Parasport Sörmland/Västmanland hittar ni här. För förbundet är Jan Berg ansvarig och hans kontaktuppgifter hittar ni här.

Det finns tre typer av parainnebandy

Stående innebandy
Spelas av personer med intellektuella funktionsnedsättningar (Tävlingar finns både nationellt och internationellt)och för personer med neuropsykiatriska diagnoser (NPF) (Tävlingar finns nationellt och lokalt)

Rullstolsinnebandy och El-innebandy
Spelas av personer med rörelsenedsättning (Tävlingar finns både nationellt och internationellt)
För föreningar finns det under 2020 möjlighet att söka projektmedel för paraverksamhet. Stödet syftar till att underlätta för föreningar som vill börja arbeta med parainnebandy, eller de föreningar som varit igång ett tag, att fortsätta. 

 

 

Ansökningsmall sökbart belopp