Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Information från ledarna

I följande utskick vill vi presentera ledarstabens tankar och planering inför kommande distriktslagsuttagningar (Pojkar -04). Detta för att ni, i grova drag, ska kunna få en inblick i hur arbetet inför SDF-SM 2021 fortlöper. I dagsläget finns ungefär 120st licenserade spelare födda -04. Vi har därför i ett tidigt skede etablerat kontakt med ledare i samtliga föreningar och även sett ett antal matcher/träningar runt om i Sörmland såväl som närvarat under DM i Torshälla. Av det vi sett hittills kan vi redan konstatera att årskullen ser mycket intressant och spännande ut.

Kring april-maj kommer vi att genomföra de första tre spelarträffarna samt även 1st efter sommarperioden. Vi vill betona vikten av att närvara vid träffarna, det är här vi gör vår huvudsakliga bedömning. Här får vi nämligen en uppfattning om hur man anpassar sig till en ny miljö och röst utanför sin normala trygghetszon i klubblaget. Att inte prioritera träffarna gör det således svårt, om än omöjligt, att få en korrekt uppfattning om er spelare.

Vi kommer efter spelarträffarna (senast 25/9) att ta ut en breddtrupp på ca 25-33st spelare, varpå denna sedan träffas fyra gånger.

Den slutliga truppen, bestående av 20st spelare som kommer att få representera Södermanlands distriktslag under SDF-SM 2021 i Nyköping/Oxelösund, tar vi ut senast 5 november. Under december kommer vi att lägga stort fokus på förberedelser och matchande varpå aktuella spelare behöver vara tillgängliga för att vara så väl sammansvetsade som möjligt.

I vår bedömning av spelarna kommer vi att väga in olika faktorer vi anser viktiga för att skapa en slagkraftig trupp:

-       Taktisk/teknisk förmåga

Hur ser individens praktiska såväl som tekniska innebandykunskaper ut? Hur svarar spelaren på att själv delta aktivt samt bli tillförsedd nya taktiska direktiv?

-       Lösningsorienterad/beslutsfattande spelstil

Vi eftersträvar en aktiv spelstil, med och utan boll. Att vara ”påkopplad” och psykiskt närvarande under samtliga moment.

-       Fysisk förmåga

SDF-SM är en intensiv period med mycket matcher under kort tid varpå spelarna behöver ha en god fysisk förmåga för att kunna prestera under hela turneringen.

-       Attityd/Laganda/Disciplin

Under en relativt kort period ska vi formera och sammansvetsa flera individer att bli en lagmaskin, med disciplin och stor lagmoral. Att hålla god attityd, med respekt för med- och motståndare, är viktigt för att kunna få representera Södermanland. Vi kommer således under säsongen att granska typ av utvisningar samt antal för att se hur respektive spelare hanterar detta i sitt klubblag.

 

Med detta sagt hoppas vi få se en stor uppslutning under träffarna och uppmanar till att anmäla sig via kommande nomineringsunderlag. Träffarna kommer återigen att vara direkt avgörande och främst grunda vårt beslut om uttagning.

/Ledarstaben, Södermanlands distriktslag P-04