Ungdomsdomarutbildningar

Ungdomsdomarutbildningar

Ungdomsdomarutbildningarna finns i två varianter

  • Matchledare
  • Ungdomsdomare

Matchledare
3 timmars teoretisk utbildning

Får döma: poolspel på grön nivå, 8-10 år samt seriespel på blå nivå, 11-12 år.

Utbildningen är för både nya domare och domare som dömt på denna nivå föregående säsong. 
Utbildningen riktar sig till dig som vill döma de allra yngsta i poolspel samt de yngre lagen i seriespel.

Du får under utbildningen kunskaper om innebandyns regler, ledarskap, kommunikation och placering.

Som ungdomsdomare måste du delta på en ny utbildning inför varje säsong.


Ungdomsdomare
6 timmars utbildning med både teori och praktik

Får döma: grön nivå, blå nivå och de lägsta serierna på röd nivå som ej döms av distriktsdomare.

Utbildningen är för nya domare och domare som dömt på denna nivå föregående säsong.
Utbildningen riktar sig till dig som vill kunna döma ungdomslag på samtliga nivåer som döms av ungdomsdomare.

Utbildningen ger dig de verktyg som krävs för att ta de första och ibland svåra stegen i domarkärriären.
Du får kunskap kring innebandyns regler, hur du ska röra dig på planen och en inblick i hur du leder barn och ungdomar.

Som ungdomsdomare måste du delta på en ny utbildning varje säsong, antingen en för ungdomsdomare eller ta klivet upp och utbilda dig till distriktsdomare.

Har du frågor kring våra ungdomsdomarutbildningar kontakta Helena Isaksson 036-34 54 63 eller Helena.isaksson@innebandy.se

Har du frågor kring våra distriktsdomarutbildningar kontakta Håkan Söderman 036-34 54 66 eller hakan.soderman@innebandy.se