Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19

Läs mer

Köp streaming i Innebandyappen!

Klicka här

Röd nivå 12-16 år

Steg 1 röd – för tränare till spelare som är 12-16 år.

Fokus på att bygga atleten och innebandyspecifika färdigheter. Vi skapar förståelse för lagets betydelse, och filosofin "så många som möjligt så länge som möjligt" går före strävan att vinna

Utbildningstiden är 9 timmar (kl. 9-18) och innehåller både teori och praktisk del i hall. Utbildningsmaterial delas ut på plats.
Efter utbildningen får deltagaren tillgång till Svenska Innebandys Utbildningsportal där det finns omfattande webbmaterial, fördjupande intervjuer/webbinarier, filmer, övningar och träningspass anpassade till respektive målgrupp

Pris 2021/2022:

 • Central utbildning: 1 500 kr/deltagare
  Sök tillbaka 1 200 kr via Projektstöd IF.

 • Köpa Loss: 15 500 kr/12 deltagare
  Vid fler deltagare tillkommer en kostnad på 750 kr för deltagare 13 och uppåt.
  Ni betalar endast 300 kr/deltagare resten av fakturan söker ni tillbaka via Projektstöd IF.


Målvakten röd - för tränare till spelare som är 12-16 år.

Utbildningstiden är 9 timmar (kl. 9-18) och innehåller både teori och ett praktiskt pass med målvakter.
Utbildningen går på djupet när det gäller målvaktens teknik och pekar på flera alternativ för att skapa en grund för den framtida spelutvecklingen.

Målvakten Röd är uppdelad i sex block:
Arbetsställning, Förflyttningar, Positionsspel, Räddningar, Utkast och Övriga moment. Utbildningen fokuserar också på målvaktstränarens roll, vikten av att lära känna sin målvakt samt tekniker för att göra det.

Pris 2021/2022:

 • Central utbildning: 1 600 kr/deltagare
  Sök tillbaka 1 300 kr via Projektstöd IF.