Sekretariatsutbildning

Sekretariatet har en nyckelroll för att en innebandymatch ska kunna spelas och för att andra ska kunna ta del av händelserna i matchen, antingen direkt eller för framtida historieböcker.

Därför är det av yttersta vikt att samtliga personer i sekretariatet vet vad de ska göra och tar sin uppgift på allvar.

Det är upp till varje förening att utbilda och fortlöpande informera personer som ska sitta i sekretariatet om deras roll och uppgift.

Lättast gör föreningen detta genom att ladda ner materialet/lathunden här nedan och genomföra en utbildning på hemmaplan.

Vem kan hålla i en utbildning?
Föreningen kan själva välja ut en lämplig person till att hålla i sekretariatsutbildningen.
Lämpligt är att välja någon som har erfarenhet av tidigare sekretariatsuppdrag.Dokument