Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Regler för poolspel

Spelregler

Ambitionen är att alla poolspelsmatcher ska genomföras med ett glatt humör och på ett roligt sätt.

Givetvis bör tävlingsmomentet finnas men vår förhoppning är att denna inte ska få ta över det roliga med innebandyn.

Det är efter dessa förutsättningar som Poolspelsinnebandyn kommer att genomföras och reglerna för detta kan sammanfattas med två ord: ”SUNT FÖRNUFT.”

Det är upp till domarnas sunda förnuft att bedöma när det blir frislag eller utvisning.

Intentionen är att utvisning ska ses som en sista utväg att vidta. Domaren ska istället förklara för spelarna att händelsen vanligtvis ger en utvisning. Även vid frislag ska en förklaring göras till spelare om det anses nödvändigt.

Frislag vidtas vid följande situationer:

 • När en spelare slår på, låser, lyfter eller sparkar på motståndares klubba eller dennes kropp
 • När en spelare före eller efter tillslag av bollen för klubbladet över knähöjd
 • När en spelare tacklar undan motståndaren
 • När en spelare spelar bollen med foten i mål
 • När man spelar bollen med handen
 • När en spelare avsiktligt nickar bollen
 • När en spelare liggande eller sittande spelar bollen
 • När en spelare befinner sig i målområdet
 • När en spelare INTE intar ett avstånd av minst 3 m från bollen vid en fast situation
 • När en spelare med klubban fäller en motståndare

Fasta byten

Spelet stoppas efter ca 02:00, 04:00 etc. via matchklocka alternativt domarsignal, för att verkställa byten.

Under tiden som spelarna byter kan/bör domarna placerar bollen på rätt plats.

Det lag som hade bollen när spelet avbröts ska även sätta igång spelet.

Om domarna bedömer att inget lag hade bollen sätts spelet igång med tekning på närmaste tekningspunkt

Straffslag utdöms när en målsituation pågår och förhindras genom att motståndaren begår en frislagsbelagd förseelse.

Utvisning utdöms

 • Om man spelar för hårt spel
 • Om man protesterar mot domslut eller uppför sig osportsligt
 • Om man kastar klubban.

Utvisad spelare deltar inte i spelet under de påföljande två minuterna

Om en spelare eller ledare uppträder verbalt på ett störande och nedlåtande sätt mot motspelare eller funktionär skall detta påtalas av domaren.

Övrigt

Om ett lag förmodan inte kan deltaga i ett sammandrag skall detta meddelas hemmaföreningen senast fem (5 dagar) innan aktuellt sammandrag. Så att de har chans att hitta ev. en ersättare.

Om ett lag uteblir från ett sammandrag utan att meddelat sig enligt ovan skall hemmaföreningen rapportera detta till Smålands IBF.

Enligt de särskilda tävlingsföreskrifterna kan då en tävlingsavgift utdömas på 1000:-/sammandrag.

Spelare och ledare som strukits eller tillkommit på det utskriva matchprotokollet ska tas bort från laguppställningen i iBIS före det godkänns.

Eftersom originalprotokollet på matchen och matchprotokollet i iBIS måste vara samma.

Vill något lag ha en kopia av matchprotokollet efter matchen rekommenderar vi att man tar en bild med mobiltelefon eller kopierar den på annat sätt.

TIPS! Använd den mobila klienten för att ta ut matchtrupp, rapportera resultat i mobiltelefonen. Mer information finna på vår hemsida.

Poolspelet spelas i poolform där upp till fyra lag samlas i samma hall och spelar flera matcher under samma dag.

Vi lottar cirka 6 poolformer/samlingar per lag och säsong.