Information, riktlinjer och rekommendationer avseende Covid-19.

Läs mer

Värnamo IK

När och vilka var med och startade föreningen?
Den första innebandyklubben i Värnamo bildades den fjärde maj 1986. Grundarna var ett gäng killar som strävade efter att spela innebandy under lite mer organiserade former. Man bestämde sig för att bilda en klubb under namnet Värnamo Innebandyklubb, VIK.

Vid denna tidpunkt förde innebandyn en ganska anonym tillvaro i Idrottssverige med ett ganska begränsat antal utövare. Värnamo Innebandyklubb hade under de första åren endast ett representationslag på herrsidan och antalet medlemmar var följaktligen få. Inte heller på det sportsliga planet gjorde klubben särskilt mycket väsen av sig. Men i takt med att innebandyn i början på 1990-talet alltmer flyttade fram sina positioner märktes ett ökat intresse även i Värnamo.

Ett dam- och ett ungdomslag startades samtidigt som klubben lyckades övertyga Värnamo kommun att köpa en innebandysarg. Åren 1993-97 präglades av ett ordentligt
uppsving för VIK och verksamheten utvecklades såväl kvantitets- som kvalitetsmässigt. Successivt utökades antalet lag i klubbens regi.

De senaste åren har VIK gjort sig känd som en förening med bred och väl fungerande ungdomsverksamhet. Detta är något klubben är stolt över och som kommer fortsätta prioriteras. En målmedveten satsning på ledarrekrytering och ledarutbildning för ungdomstränarna hoppas man på sikt även kommer synas på seniornivå.

Hur har er utveckling sett ut både gällande lag i och organisation?
VIK är stolta över den ungdomssektion vi har byggt upp där både ledare och spelare är med och utvecklar föreningen. Vi ser gärna att egna produkter får möjligheten i våra seniorlag och strävar efter att ha så stor del egna produkter som möjligt i våra representationslag.

Vi känner nog att utveckling går åt rätt håll och lyckas vi bara motivera och fortsätta utveckla unga spelare så är jag övertygad om att vi kommer att lyckas väl även på seniorsidan.

Vad är ni mest stolt över inom föreningen?
Jag personligen är nog mest stolt över att vi har en så bra ungdomssektion och detta börjar vi nu se slå igenom i våra seniorlag. Alla de ledare, tränare och aktiva som lägger ner oerhört mycket tid och engagemang gör att man känner en enorm stolthet i att få representera denna förening.

Vi har en god värdegrund och ser oss som en breddförening men lag på både flick- och pojksidan i stort sett i alla åldersgrupper. Vi har även vårt "Funkis" lag som är en grupp med funktionsvariationer som lär oss att älska innebandyn ännu mer.

Hur ser ni på framtiden?
Nu har ju Covid satt stop för mycket av verksamheten och givetvis känner man en oro för att de aktiva skall tappa suget. Vi tittar och funderar mycket på hur vi skall bibehålla den föreningskänsla som har betytt mycket för oss. Framtiden styrs ju mycket av vilka restriktioner som finns och vi hoppas givetvis på att vi så snart som möjligt får komma igång och lira innebandy igen.

Det handlar ju inte bara om gemenskapen på planen utan även den glädje idrotten ger för alla som är omkring planen också. Vi ser trots allt detta ljust på framtiden och vi står reda för att få börja spela innebandy igen och jag är övertygad om att vi kommer ett leverera goda resultat när alla spelsugna medlemmar får komma ut på planen igen.