Information gällande Coronaviruset

Läs mer här.

Ny stödlinje för brottsoffer inom idrotten


Riksidrottsförbundet intensifierar arbetet mot hot, våld och trakasserier mot medarbetare inom idrottsrörelsen och lanserar nu, tillsammans med Brottsofferjouren, stod@rf.se.

Till brottsofferjouren kan du som brottsdrabbad, vittne eller anhörig ringa och prata med någon som lyssnar.
Brottet behöver inte vara polisanmält för att du skall kunna höra av dig och du kan vara anonym.

Brottsofferjouren är en ideell organisation och finns på nio ställen i Småland.
Jönköping, Eksjö, Värnamo, Oskarshamn, Vimmerby, Kalmar, Ljungby, Växjö och Älmhult.

Läs mer på www.brottsofferjouren.se
Telefon: 0200-21 20 19